Pas publikimit të Raportit të DASH, kryetari i Supremes iu bënë thirrje kolegëve për zbatim të Udhëzuesit për Politikë Ndëshkimore

Pas publikimit të Raportit të DASH, kryetari i Supremes iu bënë thirrje kolegëve për zbatim të Udhëzuesit për Politikë Ndëshkimore

Prishtinë, 21 qershor 2019 – Reagim i kryetarit të Gjykatës Supreme, Enver Peci, njëherësh kryesues i Komisionit për Politikë Ndëshkimore, pas publikimit të Raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, lidhur me trafikimin me qenie njerëzore. Pas publikimit të Raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, lidhur me trafikimin me qenie njerëzore, në të cilin përmendet nxjerrja…

Prishtinë, 21 qershor 2019 – Reagim i kryetarit të Gjykatës Supreme, Enver Peci, njëherësh kryesues i Komisionit për Politikë Ndëshkimore, pas publikimit të Raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, lidhur me trafikimin me qenie njerëzore.

Pas publikimit të Raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, lidhur me trafikimin me qenie njerëzore, në të cilin përmendet nxjerrja e Udhëzuesit për Politikë Ndëshkimore nga Gjykata Supreme, si përpjekje për zbatim të drejtë të ligjit dhe zbatim korrekt të rrethanave lehtësuese dhe rënduese, kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, njëherësh kryesues i Komisionit për Politikë Ndëshkimore, kërkon nga të gjitha akterët e sistemit të drejtësisë, posaçërisht nga gjyqtarët dhe prokurorët, që ta marrin parasysh dhe ta zbatojnë këtë Udhëzues.

“Gjyqësori ka zvogëluar numrin e përgjithshëm të lëndëve të grumbulluara dhe Gjykata Supreme ka miratuar Udhëzues për Politikë Ndëshkimore, në përpjekje për të siguruar që gjykatësit të aplikojnë faktorë rëndues dhe lehtësues, në mënyrë korrekte dhe të barabartë, duke përfshirë rastet e trafikimit”, thuhet në Raportin e sapo-publikuar të DASH, sipas të cilit, “gjyqtarët vazhduan të vendosin dënime të dobëta për trafikantët e dënuar”.

Ndaj, në kuadër të gjetjeve të evidentuara në këtë raport të rëndësishëm për Kosovën, dhe në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme për të unifikuar politikën ndëshkimore në vend, kreu i Supremes, Peci, bënë thirrje publike për kolegët gjyqtarë dhe prokurorë, që të zbatojnë Udhëzuesin e Gjykatës Supreme, për Politikë Ndëshkimore, si një mjet i lehtë dhe efikas për rritjen e cilësisë së vendimeve, dhe mbi të gjitha, për vendosjen me drejtësi, për secilin rast, përfshirë këtu edhe rastet me trafikim të qenieve njerëzore.

Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, shfrytëzon rastin që të falënderoi shtetin amerikan dhe Ambasadën Amerikane në Prishtinë, për mbështetjen e vazhdueshme që ka dhënë për forcimin e pushtetit gjyqësor në vend.